Hľadáme učiteľa nemeckého jazyka!

Súkromné gymnázium - bilingválne
Súkromné osemročné gymnázium
Súkromná základná škola - rozšírená výučba ANJ
Česká 10, 831 03 Bratislava

Pozrite si našu videoprezentáciuHappy na ZŠ Českej!

English versionEnglish version

Skok na elektronickú žiacku knižku

Telefón :
+421 904 979 681
+421 2 444 50 733 - sekretariát
+421 2 444 50 496 - sekretariát
+421 911 22 33 88 - riaditeľka školy
E-mail :
sekretariat gymnaziumceska.sk
riaditel gymnaziumceska.sk

5-ročné BILINGVÁLNE štúdium 8-ročné štúdium
Základná škola s rozšírenou výučbou anglického jazyka Rozprávkovo