Rodičovské stretnutie !!!!
1. stupeň ZŠ Česká o 17.00 hod v pondelok 7.9.2015
1. stupeň ZŠ Devín o 17.00 hod v utorok 8.9.2015
1. ročník Bilingválne gymnázium o 17.00 hod v pondelok 7.9.2015

MENU

KTO SME


Vážený návštevník,
prvým vyučovacím rokom súkromných škôl na Českej ul. 10 bol školský rok 2005/2006.

Cieľom školy je podieľať sa na výchove a vzdelávaní mladých ľudí, ktorí budú schopní kultivovaným spôsobom prezentovať seba a svoje názory formované v zmysle morálnych a ľudských hodnôt. Absolvent školy ovláda aktívne minimálne dva svetové jazyky, a tak je schopný pokračovať v štúdiu aj na zahraničných vysokých školách.


front

Ponúkame:

  • intenzívnu výučbu jazyka bez toho, aby požadoval prílišnú účasť rozvrhu
  • vysokú úroveň jazykovej kompetencie
  • výučbu ďalších cudzích jazykov (francúzsky, nemecký, španielsky, ruský)
  • výmenné pobyty študentov

O NÁS 5-ROČNÉ ŠTÚDIUM 8-ROČNÉ ŠTÚDIUM ZÁKLADNÁ ŠKOLA MATERSKÁ ŠKOLA MŠ MEDENÁ NADÁCIA