MENU

MATERSKÁ ŠKOLA


Ponúkame:

• bezpečné prostredie s celodennou starostlivosťou v čase od 7:00 do 17:00 pre deti od 1 roka
• láskavý prístup učiteliek
• rôznorodú činnosť plnú zábavy
• hry s hračkami, ktoré rozvíjajú motoriku a schopnosť sústrediť sa
• v detskom centre je zavedený kamerový systém

Výučba anglického jazyka:

• prostredníctvom hier, rozprávok, piesní a básní
• dieťa si denne vytvára k učeniu jazyka pozitívny vzťah, nové poznatky získava prirodzene a automaticky
• využívame podporný materiál - DVD, interaktívne a pesničkové CD, obrázkové karty, knižky

Výtvarná výchova:

• používanie dostupných pomôcok: ceruzky, pastelky, farby

Hudobná výchova spojená s tancom:

• spoznávanie hudobných nástrojov
• počúvanie rôznych hudobných žánrov
• cvičenie pri hudbe

vybavenie Česká

vybavenie Devín

O NÁS 5-ROČNÉ ŠTÚDIUM 8-ROČNÉ ŠTÚDIUM ZÁKLADNÁ ŠKOLA MATERSKÁ ŠKOLA MŠ MEDENÁ NADÁCIA