Aktuality Gymnázium

Stretnutie ŠR BK

V stredu 19.12.2018 sa konalo stretnutie študentských rád Bratislavského kraja na ktorom sa zúčastnili členovia našej študentskej rady David Csabay, Magdaléna Tanzerová a Tomáš Sakál. Stretnutie otvoril pán župan Juraj Droba ktorý povedal na úvod pár slov a následne nám boli prezentované niektoré projekty z ktorých bol asi najzaujímavejší projekt Amos ktorý slúži ako ocenenie najlepšieho učiteľa či školy na Slovensku. Následne nám boli prezentované možnosti pre individuálnych členov rady, či už v rámci dobrovoľníctva alebo možnosti reprezentovania viacerých študentských rád na stretnutiach mestských častí. A taktiež sme mali možnosť si precvičiť spôsob žiadania o granty pre naše budúce aktivity/projekty na škole.

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton