Aktuality Gymnázium

Ročníkové práce - termín odovzdania

Do 29.3 2019 je žiak 3. a 4.ročníka bilingválneho gymnázia povinný odovzdať RP konzultantovi v 2 verziach ( 1 zviazaná, 1 elektronická).
V prípade neodovzdania RP načas, nebude žiak pripustený na obhajoby RP, ktoré sa uskutočnia začiatkom júna a získava automaticky 0/70. Známka bude zahrnutá do predmetu.
 
zodpovedná za RP. M. Bačiková

.

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton