Aktuality Gymnázium

Exkurzia v SNA

V piatok 5. apríla 2019 sa žiaci septimy B a vybraní štvrtáci zúčastnili na exkurzii v Slovenskom národnom archíve. Pracovníci archívu nám poukazovali rôzne pracoviská a vysvetlili, ako sa v nich pracuje s archivovanými dokumentmi a listinami. Videli sme napríklad donačnú listinu už z roku 1210, poverovaciu listinu nemeckého vyslanca z roku 1944 s podpisom Adolfa Hitlera, zoznamy Židov transportovaných do koncentračných táborov v máji 1942, rozsudok nad Jozefom Tisom z roku 1947 alebo zápisnicu z 1. zasadnutia povstaleckej SNR z roku 1944. Tiež sme okrem iného videli, ako sa dokumenty a listiny reštaurujú, digitalizujú a archivujú v depotoch. Všetkých zúčastnených študentov treba pochváliť, lebo sa slušne správali, pozorne počúvali, ale aj živo reagovali a kládli otázky.

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton