Aktuality Gymnázium

Obhajoby RP

Obhajoby RP sa uskutočnia od 4.6. 2019 do 6.6. 2019 od 8.00 do 15.00.
Žiak musí obdržať od konzultanta,oponenta posudok RP do 24.5. 2019.
V prípade, že sa tak nestane, kontaktujte zodpovednú za RP. p.uč. M. Bačikovú
 
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton