Aktuality Gymnázium

Na Štúrovom pere

Na Štúrovom pere (s časopisom) Čekuj to!

V Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene sa v piatok a sobotu (12. – 13. 4. 2019) uskutočnilo vyhodnotenie 25. ročníka celoslovenskej súťaže stredoškolských časopisov. Na prestížnu súťaž  a vyhlásenie výsledkov sme dostali pozvánku a časť redakčnej rady s radosťou vycestovala do Zvolena.

Súčasťou dvojdňového programu boli semináre o školských časopisoch, ktoré viedli odborní porotcovia a skúsení novinári. Dávali študentom podnetné rady a pomáhali usmerniť v ďalších krokoch ako vylepšiť školský časopis. Pýtali sa aj na problémy, ktoré sú pre časopis a študentov veľkou výzvou a hľadali spoločné riešenia.

Vyhodnotenie a tlačové besedy oživovala prítomnosť významných osobností. Medzi študentov prišiel aj Andrew Garth, britský diplomat, ktorý je veľvyslancom Spojeného kráľovstva na Slovensku. Vtipne a s ľahkosťou odpovedal na zvedavé otázky študentov, reagoval nielen na aktuálnu situáciu v krajine, ale aj na otázky ohľadom obľúbeného jedla, miesta na Slovensku a čo by odkázal svojmu mladšiemu Ja. Poďakoval sa za výborné anglické počasie (pršalo a bolo chladno), pretože sa na Slovensku potom cítil ako doma.

Z hodnotenia časopisov sme si odniesli nové nápady, inšpiráciu a aj skvelé rady, vďaka ktorým sa môžeme s nadšením posúvať ďalej. Zapísali sme niekoľko strán rôznymi poznámkami a veríme, že dokážeme postupnými krokmi aj vďaka všetkým, ktorí sú jeho súčasťou, tvoriť ešte lepší školský časopis, ktorý by mal byť predovšetkým o živote v škole, o tom, ako ho študenti vidia a čo sa ich dotýka. V študentskom časopise môžete vyjadriť svoj talent, postupne ho rozvíjať a my sa už teraz tešíme na tých, ktorí chcú prísť medzi nás a spoločne s nami tvoriť.

Ďakujeme všetkým za pomoc a podporu nášho časopisu.

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton