Aktuality Gymnázium

“Literárna Bratislava”

Ďna 25.4.2019 sme v dopoludňajších hodinách využili ponuku Filozofickej fakulty UK v Bratislave a zapojili sme sa s nimi do exkurzie po Bratislave s názvom “Literárna Bratislava”.

Exkurzie sa zúčastnili žiaci Septimy a exkurzia sa týkala rozšírenia si vedomostí v oblasti geografie, histórie a literárneho obrazu o tomto meste. Mestom nás sprevádzala sprievodkyňa, od ktorej sme sa dozvedeli vela zaujímavých informácií a spoznali sme Bratislavu tak, ako ju možno nepoznajú ani tí, čo sa tu narodili. Ďakujem Filozofickej fakulte UK v Bratislave a Marte Füllop za sprostredkovanie. 

Zodpovedná: Mgr. Daniela Mojžišová Vigašová, PhD.

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton