Aktuality Gymnázium

Prednáška na tému "Vyšetrovanie"

Dňa 3. mája 2019 sa na škole uskutoční prednáška a diskusia na tému "Vyšetrovanie", ktorú nám zabezpečí organizácia Spoločenstvo poznania. Prednášajúci už majú pozitívne skúsenosti so vzdelávaním viac ako stovky stredných škôl v rámci zvyšovania právnej gramotnosti. 

Prednáška aj s diskusiou je určená pre štvrtácke triedy navštevujúce seminár z predmetu Občianska náuka.
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton