Aktuality Gymnázium

Pišqworky

Dňa 6. 11. sa vybraní  žiaci našej školy zúčastnili súťaže plšQworky 2018, ktorá sa konala s podporou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy, Masarykovej univerzity a ďalších partnerov. Oblastné kolo súťaže sa konalo v Bratislave – Petržalke – Súkr. Gymnáziu Mercury, Zadunajská cesta 27.

Tento rok sa uskutočnil už 11-ty ročník súťaže, ktorej sa minulý rok zúčastnilo 1137 tímov z takmer 650 škôl. PlšQworky naučili našich žiakov fair-play, tímovú spoluprácu a precvičili ich logické myslenie. Na rozdiel od  iných súťaží, účasť v pIšQworkách nebola podmienená vedomosťami. Zúčastniť sa mohol každý, bez ohľadu na známky.  Za organizovanie môžeme poďakovať tímu Student Cyber Games.

Oblastného kola sa zúčastnili žiaci, ktorí boli vybraní v školskom turnaji. Žiaci z  2.B: David Sýkora, Daniel Csaba Farkaš, Jaehwan  Jean, Oliver Borský, Vlado Pravda, z 2.C: Mark Orban, Andrej Ilavský, Denis Sokolovský a z 3.A: Lea Kubáňová, Alexander Ugor, David Gavalec, Alica Chamulová, Mária Šuleková.

Pedagogický doprovod a organizácia oblastného turnaja: Ing. Milan Paulacký

výsledky

 

 

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton