Aktuality ZŠ

ZŠ Devín - prevencia proti drogám

Začiatkom októbra sme pre našich ôsmakov v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ Bratislava IV zorganizovali prednášku spojenú s diskusiou na tému Prevencia proti drogám.
Zámerom bolo upriamenie pozornosti na dôležitosť prevencie užívania drog - znížiť a odstrániť dopyt po nezákonných a nelegálnych drogách, a to najmä medzi deťmi a mladými ľuďmi.
Ôsmaci sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o výrobe či skladovaní drog, videli  krátke dokumenty s výpoveďami a osudom ľudí, ktorí podľahli. Tešíme sa, že žiaci sa aktívne zapájali do diskusie, dávali podnetné otázky na debatu. Pevne veríme, že získané poznatky budú šíriť ďalej a odolajú, keď to bude potrebné.
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton