Aktuality ZŠ

Laboratórne cvičenia

V decembri sme so žiakmi 6.A triedy uskutočnili laboratórne cvičenia v školskom laboratóriu v Devíne. Žiaci zrealizovali jednoduché chemické pokusy, prostredníctvom ktorých si upevnili vedomosti z tematických celkov: Chémia v každodennom živote, Zlúčeniny, Zmesi, Fyzikálne vlastnosti látok, Oddeľovacie metódy. Nasledujúci link obsahuje sériu fotografií, ktoré priblížia prácu žiakov a atmosféru pri realizácii experimentov.
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton