Aktuality ZŠ

Dôležitý oznam pre všetkých stravníkov

V školskej jedálni na našej škole (Českej 10 a Kremeľskej 2)v školskom roku 2020/21 bude nový prevádzkovateľ- Súkromná školská jedáleň VČ.

Pozor zmena bankového účtu na úhradu stravného !  Nový účet je: SK23 5600 0000 0065 6666 6001.

Zároveň upozorňujeme všetkých stravníkov, ktorí chcú poberať štátnu dotáciu na obedy vo výške 1,20 EUR/ deň, aby si stiahli zápisný lístok (pozri nižšie),vytlačili , vypísali a priniesli podpísaný do jedálne.

Bližšie informácie nájdete na našej známej web stránke:https://www.eskoly.sk/ceska11 v časti Nástenka.

Kontakt na vedúcu jedálne : 

Čechovičová - 0911355011

 

Lístok na stihnutie tu   ----------->>  Zápisný lístok stravníka

 

 

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton