NÁVOD AKO PODAŤ PRIHLÁŠKU DO 1.ROČNÍKA BILINGVÁLNEHO GYMNÁZIA :

Žiaci ZŠ ( žiaci 8. alebo 9.ročníka)

do 20. 3. – podajú prihlášku jedným z nasledovných spôsobov:

  1. a) elektronicky – zadáva sa v systéme aSc agenda – edupage (navod)
  2. b) pokiaľ Vaša základná škola nemá aSc agendu a neviete podať prihlášku cez Edupage, môžete ju podať v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR s podpismi oboch zákonných zástupcov

 

Žiaci 8-ročných gymnázií (žiaci tercie alebo kvarty)

do 20. 3  – podajú prihlášku jedným z nasledovných spôsobov:

  1. a) elektronicky – zadáva sa v systéme aSc agenda – edupage (návod)
  2. b) pokiaľ neviete podať prihlášku cez Edupage, môžete ju podať v listinnej podobe na tlačive Prihláška na štúdium spolu s dokumentom Podpisy zákonných zástupcov*

* Ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu, alebo z objektívnych príčin nie je možné získať podpis druhého zákonného zástupcu – pridajte iba jeden podpis, vyškrtnite druhý. Ku prihláške budete musieť pripojiť “Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu” alebo kópiu rozhodnutia súdu o obmedzení, pozastavení práv.

PRIJÍMACIE KONANIE:

        29.4.2024  – Prvý termín prijímacieho konania na päťročný bilingválny študijný program

        9.5. 2024 – Druhý termín prijímacieho konania na päťročný bilingválny študijný program pre tých, ktorým nevyhovuje predošlý termín

 

Súčasťou prijímacieho konania je:

-písomný test predpokladov z anglického jazyka

-písomný test predpokladov zo slovenského jazyka

-písomný test predpokladov z matematiky

 

Podrobné informácie o kritériách prijímacieho konania do 1.ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia nájdete na stránke školy v časti kritériá.

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton