Image
Milí rodičia, učitelia a žiaci, 
 dovoľujeme si Vás informovať, že od 2.novembra 2021 začne naša škola spolupracovať s pani MUDr.Darinou Štúrovou, ktorá bude plniť úlohu školskej psychologičky. Počas prvého mesiaca navštívi  postupne všetky triedy, aby sa oboznámila s priebehom a atmosférou na vyučovaní, následne zorganizuje stretnutia s jednotlivými triedami a bude rodičom, žiakom i učiteľom k dispozícii na prípadné individuálne konzultácie a poradenstvo každý utorok a štvrtok od 9.00 do 14.00 hod. Záujemcovia sa môžu dohodnúť na stretnutí osobne, prípadne využijú telefonický, alebo mailový kontakt, ktorý bude zverejnený na stránke školy. V prípade potreby bude k dispozícii aj žiakom z elokovaného pracoviska v Devíne. 
 
Školský psychológ:   MUDr. Darina Štúrová  t.č.:  0905 225 486
 
Konzultačné hodiny:
  • Utorok: 9.00 - 14.00
  • Štvrtok: 9.00 - 14.00
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton