Rada školy MŠ

ZLOŽENIE RADY MATERSKEJ ŠKOLY

Delegovaní zástupcovia

PaedDr. Martina Danišová

Zástupcovia rodičov

Adriana Smolinská
Daniela Keseliová
Jana Kopálková

Zástupcovia pedagogických zamestnancov

Oľga Pokorná

Zástupca nepedagogických zamestnancov

Hedviga Tanglmayerová

 

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton