Naše materské škôlky

MŠ ČESKÁ

Česká

Spievanie,tancovanie,kreslenie,maľovanie,lepenie, divadielko a rôzne tvorivé činnosti sú súčasťou nášho každodenného programu v škôlke.Vytvárame deťom prostredie,v ktorom sa deti budú cítiť príjemne a budú pozitívne motivované.

MŠ DEVÍN

Product Design

Successful businesses have many things in common, today we’ll look at the big ‘R’of recognitional advertising network may help.

Recognition can be illustrated by two individuals entering a crowded room at a party.

MŠ MEDENÁ

Product Design

Successful businesses have many things in common, today we’ll look at the big ‘R’of recognitional advertising network may help.

Recognition can be illustrated by two individuals entering a crowded room at a party.

MATERSKÁ ŠKOLA

Výučba anglického jazyka:

  • prostredníctvom hier, rozprávok, piesní a básní
  • dieťa si denne vytvára k učeniu jazyka pozitívny vzťah, nové poznatky získava prirodzene a automaticky
  • využívame podporný materiál - DVD, interaktívne a pesničkové CD, obrázkové karty, knižky

Výtvarná výchova:

 • používanie dostupných pomôcok: ceruzky, pastelky, farby

Ponúkame:

  • bezpečné prostredie s celodennou starostlivosťou v čase od 7:00 do 17:00 pre deti od 1 roka
  • láskavý prístup učiteliek
  • rôznorodú činnosť plnú zábavy
  • hry s hračkami, ktoré rozvíjajú motoriku a schopnosť sústrediť sa
  • v detskom centre je zavedený kamerový systém

Hudobná výchova spojená s tancom:

 • spoznávanie hudobných nástrojov
 • počúvanie rôznych hudobných žánrov
 • cvičenie pri hudbe
© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton