Aktuality Gymnázium

IBDP - laboratórne práce

Dňa 7.12.2023 sme s našimi študentmi IB DP2 navštívili katedru organickej chémie na PRIF UK. Študenti tu zrealizovali laboratórne práce a získali nové skúsenosti. Ďakujeme katedre za túto možnosť.

© 2018 Gymnázium Česká 10. All Rights Reserved. Designed By Achnaton